สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สวัสดีค่ะ / แจ้งข่าวสารเรื่อง สวัสดิการ สก. 5 ประจำเดือนมีนาคม 2561 เสียชีวิตจำนวน 322 ราย เป็นเงิน 258 บาท / เรื่อง รับสมัครบุคลากร จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ (1.) พนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและอาคาร ติดต่อสมัครงานที่ สนง.สหกรณ์ฯ คลองจั่น ชั้น 3 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือโทร. 02-375-7193-4 ต่อ 214 (คุณกันติยา)

journal-5

ฉบับที่ 14

journal-6

ฉบับที่ 15

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news1

วันที่ 4 เมษายน 2561

รายงานการร้องทุกข์กล่าวโทษฟ้อง สคจ. และผู้บริหาร สคจ.

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news2

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สคจ.
ครั้งที่ 35

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

announce1

วันที่ 10 เมษายน 2561

เรื่อง การรับสมัครคณะผู้ตรวจสอบ
กิจการประเภทนิติบุคคลฯ

announce2

วันที่ 10 เมษายน 2561

เรื่อง การจัดประชุมใหญ่สมาชิกสามัญ
ประจำปี 2560

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

ทรัพย์สินเช่าและจัดประโยชน์