สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สวัสดีค่ะ / แจ้งข่าวสารเรื่อง สวัสดิการ สก. 5 ประจำเดือนกันยายน 2560 เสียชีวิตจำนวน 273 ราย เป็นเงิน 219 บาท / เรื่อง รับสมัครบุคลากร จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ (1.) ผอ.ฝ่ายบริหารความเสี่ยงฯจำนวน 1 อัตรา (2.) ผอ.ฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา ติดต่อสมัครงานที่ สนง.สหกรณ์ฯ คลองจั่น ชั้น 3 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือโทร. 02-375-7193-4 ต่อ 214 (คุณกันติยา)

journal-5

ฉบับที่ 14

journal-6

ฉบับที่ 15

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news1

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

รายงานการร้องทุกข์กล่าวโทษฟ้อง สคจ. และผู้บริหาร สคจ.

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news2

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สคจ.
ครั้งที่ 35

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

announce1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง การส่งเงินค่าหุ้นเพื่อรักษาสมาชิก
และสิทธิ์ในการรับเงินปันผล

announce2

วันที่ 22 ธันวาคม 2560

เรื่อง การจ่ายเงินชำระหนี้งวดที่ 4
ตามแผนฟื้นฟู (บางส่วน)

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

ทรัพย์สินเช่าและจัดประโยชน์