สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สวัสดีค่ะ / แจ้งข่าวสารเรื่อง ขายบ้านเอื้ออาทรในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทำเลดี อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เดินทางสะดวก ใกล้ตลาด โรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ในราคาถูก ซื้อราคาเงินสดลดทันที 10 % ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center 02-022-7900 กด 0

journal-5

ฉบับที่ 14

journal-6

ฉบับที่ 15

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news1

เสนอขายแร่หินลาพิส ลาซูลี่
(Lapis Lazuli) 124,300 กก.

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news2

วันที่ 31 มกราคม 2563

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สคจ.
ครั้งที่ 45

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

announce1

วันที่ 14 ธันวาคม 2562

เรื่อง การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
งวดที่ 5/2

announce2

วันที่ 22 ตุลาคม 2562

เรื่อง การจ่ายชำระหนี้เงินต้นตามแผน

ฟื้นฟูกิจการ งวดที่ 5 บางส่วน

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

ทรัพย์สินเช่าและจัดประโยชน์