สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สวัสดีค่ะ / แจ้งข่าวสารเรื่อง ขอให้สมาชิกที่โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ เพื่อชำระค่าหุ้น / เงินกู้ กับทางสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และยังไม่โทรแจ้งการโอนเงิน กรุณาติดต่อสหกรณ์โดยด่วน เพื่อสิทธิและประโยชน์ของสมาชิก โทร.02-022-7900 กด 0

journal-5

ฉบับที่ 14

journal-6

ฉบับที่ 15

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news1

ขายพัสดุครุภัณฑ์ราคาถูก

วันที่ 17 สิงหาคม 2562

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news2

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สคจ.
ครั้งที่ 42

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

announce1

วันที่ 14 มิถุนายน 2562

เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ที่มีสภาพ
บางส่วนชำรุดฯ

announce2

วันที่ 15 มิถุนายน 2562

เรื่อง การให้บริการสมาชิกที่สำนักงาน
ร่มเกล้า

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

ทรัพย์สินเช่าและจัดประโยชน์