สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สวัสดีค่ะ / ประกาศวันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันมาฆบูชา และจะเปิดให้บริการปกติในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

journal-5

ฉบับที่ 14

journal-6

ฉบับที่ 15

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news1

180264

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news2

วันที่ 30 กันยายน 2563

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สคจ.
ครั้งที่ 49

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

announce1

วันที่ 3 กันยายน 2563

เรื่อง รับสมัครพนักงานทะเบียนหุ้น

announce2

วันที่ 07 สิงหาคม 2563

เรื่อง รับสมัครพนักงานบัญชี

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

ทรัพย์สินเช่าและจัดประโยชน์