สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สวัสดีค่ะ / แจ้งข่าวสารเรื่อง การจ่ายชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ งวดที่ 5/3 เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากไวรัสโควิด - 19 สมาชิกสามารถดาวน์โหลดฟอร์มการจ่ายเงินชำระหนี้ผ่านบัญชีธนาคาพาณิชย์ได้ โดยเข้าไปหน้าดาวน์โหลดและโหลดแบบฟอร์มฯ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนส่งกลับที่ สคจ.ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ตามประกาศที่แจ้งไว้แล้ว

journal-5

ฉบับที่ 14

journal-6

ฉบับที่ 15

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news1

เสนอขายแร่หินลาพิส ลาซูลี่
(Lapis Lazuli) 124,300 กก.

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news2

วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สคจ.
ครั้งที่ 46

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

announce1

วันที่ 14 มีนาคม 2563

เรื่อง การชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
งวดที่ 5/3

announce2

วันที่ 17 มีนาคม 2563

เรื่อง รับสมัครงานส่วนงานสินเชื่อ
จำนวน 2 อัตรา

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

ทรัพย์สินเช่าและจัดประโยชน์