สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สวัสดีค่ะ / แจ้งข่าวสารเรื่อง ประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์ที่มีสภาพบางส่วนชำรุด และหมดความจำเป็นในการใช้งานในระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. สนใจติดต่อ สนง.คลองจั่น โทร.083-989-9647 (คุณอุรารัตน์) อาคารยูทาวเวอร์ โทร.061-825-6325 (คุณอดุลย์)

journal-5

ฉบับที่ 14

journal-6

ฉบับที่ 15

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news1

วันที่ 20 ตุลาคม 2561

ประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์บางส่วน
ชำรุด หมดความจำเป็นใช้งาน

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news2

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สคจ.
ครั้งที่ 38

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

announce1

วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง รับสมัครบุคคลากร ตำแหน่ง
พนักงานสื่อสารองค์กร

announce2

วันที่ 20 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ที่มีสภาพ
บางส่วนชำรุด-หมดความจำเป็นฯ

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

ทรัพย์สินเช่าและจัดประโยชน์