สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สวัสดีค่ะ / แจ้งข่าวสารเรื่อง สวัสดิการ สก. 5 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 จำนวน 294 ราย เป็นเงิน 236 บาท / เรื่อง รับสมัครบุคลากร จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ (1.) พนักงานข้อมูลสนเทศ จำนวน 1 อัตรา (2.) นิติกร ฝ่ายกฎหมาย จำนวน 2 อัตรา ติดต่อสมัครงานได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ คลองจั่น ชั้น 3 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือโทร. 02-375-7193-4 ต่อ 214 (คุณกันติยา)

journal-5

ฉบับที่ 14

journal-6

ฉบับที่ 15

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news1

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559

คกก.เข้าพบ ม.ล.ปนัดดาฯ หารือเรื่องเงินสนับจากภาครัฐฯ

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

news2

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

ข่าวสารคณะกรรมการชุดที่ 31/
ผู้บริหารแผน ครั้งที่ 32

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

announce1

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560

เรื่อง รับสมัครงาน ตำแหน่งข้อมูล
สนเทศ

announce2

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2559 ฉบับที่ 3

bottom plus

ดูเพิ่มเติม

ทรัพย์สินเช่าและจัดประโยชน์