สมัครสมาชิกค่าสมัครสมาชิก


ค่าสมัครขึ้นต่ำ 265 บาท แบ่งเป็น...

สะสมหุ้นขั้นต่ำ                                   100       บาท

เปิดบัญชีออมทรัพย์ขั้นต่ำ                    100       บาท

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                            50       บาท

ค่าบำรุง ( ประจำปี )                            15       บาท